Wijziging in Bestuur van IBC

Beste leden,

Na 10 jaar als voorzitter van I.B.C. heeft Thijs Deweerdt jammer genoeg beslist zijn mandaat over te dragen. Ook geeft Matthijs Florissoone na 7 jaar als penningmeester de fakkel door.

Wij danken beiden van ganser harte voor hun grote inzet gedurende vele jaren. In naam van alle leden van de club zeggen we dan ook een grote dank je wel aan Thijs voor de tal van verwezenlijkingen en het opwerken van de club tot waar deze nu staat. Ook Matthijs verdient een dikke pluim voor de goede financiële opvolging.

We wensen de nieuwe bestuurders heel veel succes toe om de ingeslagen weg verder te zetten,
Diego Pluym als nieuwe penningmeester en Karl Pannekoucke als nieuwe voorzitter.