Wat te doen bij ongeval?

Volg onderstaande stappen:

  • Vraag aan een bestuurslid een aangifteformulier “lichamelijk ongeval” of je kunt het ook hier downloaden.
  • Vul blad 1 en 2 zelf in.
  • Vraag aan de clubverantwoordelijke, Gerda Waterbley, om haar handtekening te plaatsen op blad 2.
  • Laat een dokter het geneeskundig getuigschrift invullen (blad 3).
  • Stuur de ongevalsaangifte naar:

ARENA NV 
NERVIERSLAAN 85 bus 2
1040 BRUSSEL

De contactpersoon bij ARENA is mevrouw Simon Casteur. Je kan haar rechtstreeks bereiken op het nummer +32 2 209 16 03 of via e-mailEr wordt zoveel mogelijk via e-mail gewerkt.

Bied jouw medische kosten eerst aan bij het ziekenfonds. Originele bewijsstukken van medische onkosten of afrekeningen van de mutualiteit moeten naar de schadebeheerder gestuurd worden. Maak van uw briefwisseling, afrekeningen en bewijsstukken steeds een kopie. Briefwisseling kan immers verloren gaan.

Hier kun je bovenstaande informatie alsook de antwoorden op veelgestelde vragen raadplegen.